Alternate Text

ESRA چگونه تاسیس شد؟

| ESRA | 10/15/2018 2:25:39 PM

نظام رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای (ESRA) نخستین و تنها نظام رده‌بندی سنی در منطقه خاورمیانه است که به همت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای تاسیس شد.

برای تدوین نظام ESRA، سعی شده است در مرحله اول با تكیه بر نظریه‌های موجود در علوم مختلف و مرتبط با این موضوع، بستری با پشتوانه علمی مناسب ایجاد گردد تا در مراحل اجرایی این نظام و انجام تحقیقات میدانی، میزان تصحیحات به حداقل برسد. یكی از مهم‌ترین مراحل برای تدوین این نظام، تحقیق و بررسی در مورد علومی بود كه در این موضوع نظرات تأثیرگذار و جامع دارند. پس از تحقیقات انجام شده، سه شاخه از علوم برای این مرحله در نظر گرفته شدند. علوم و معارف اسلامی به دلیل مسلمان بودن مردم ایران و به لحاظ ضرورت‌های دینی در درجه اول اهمیت قرار گرفت. روانشناسی به دلیل تاثیرات خاص بازی‌های رایانه‌ای بر روی روان بازیکنان مورد توجه قرار گرفت و جامعه شناسی به جهت تسری برخی از آسیب‌های بازی‌ها به حیطه اجتماعی و فراتر از فرد، مورد توجه قرار گرفت.

اخبار

ثبت‌نام در مسابقات «جام قهرمانان بازی‌های ویدیویی ایران» آغاز شد

ثبت‌نام در مسابقات «جام قهرمانان بازی‌های ویدیویی ایران» از امروز یکشنبه ۹ تیرماه آغاز شد.

ادامه مطلب

اخبار

ESRA چگونه تاسیس شد؟

نظام رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای (ESRA) نخستین و تنها نظام رده‌بندی سنی در منطقه خاورمیانه است که به همت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای تاسیس شد.

ادامه مطلب

اخبار

رده‌بندی +۳ سال در صدر بازی‌های موبایلی قرار گرفت

واحد نظام رده‌بندی سنیِ بنیاد بازی‌های رایانه‌ای ایران (ESRA) که به بررسی و رده‌بندی بازی‌های رایانه‌ای می‌پردازد، در کنار بازی‌های پی‌سی و کنسولی، مدت نسبتا زیادی است که بازی‌های موبایلی را هم بررسی می‌کند

ادامه مطلب