Alternate Text

رده‌بندی +۳ سال در صدر بازی‌های موبایلی قرار گرفت

| ESRA | 7/11/2017 4:19:52 PM

واحد نظام رده‌بندی سنیِ بنیاد بازی‌های رایانه‌ای ایران (ESRA) که به بررسی و رده‌بندی بازی‌های رایانه‌ای می‌پردازد، در کنار بازی‌های پی‌سی و کنسولی، مدت نسبتا زیادی است که بازی‌های موبایلی را هم بررسی می‌کند

به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، با توجه به گسترش روزافزون بازی‌های موبایل، روند نظام راهنمای خانواده‌ها و بازیکنانِ پرتعدادِ این بازی‌ها در راستای استفادۀ مطلوب‌تر از این سرگرمی مدرن شکل منسجمی پیدا کرده است.طبق آمار منتشرشده از این واحد، تا آذرماه 1395 بالغ بر 10352 بازی موبایلی رده‌بندی سنی شده است. این بازی‌ها از مجرای چهار مارکت بزرگ بازی‌های موبایلی یعنی کافه‌بازار، ایران‌اپس، موبازی و اول‌مارکت مورد بررسی این واحد قرار گرفته است. در همین راستا، بر مبنای تعامل انجام‌شده‌ی ESRA با این چهار مارکت‌ بزرگ بازی‌های موبایلی، همۀ این مارکت‌ها‌ قسمتی ثابت و مشخص را به عنوان ردۀ سنی بازی‌ها در نظر گرفته‌اند که این قسمت در کنار اطلاعات دیگرِ بازی‌ها برای مخاطبان نمایش داده می‌شود.آمار این بررسی‌ها نشان‌دهندۀ این است که بیشترین فراوانی رد‌ه‌های سنیِ این بازی‌ها مربوط به ردۀ سنیِ 3+ سال و با میزان 72 درصد بوده است و در مقابل کمترین حجم رده‌ها سنی مربوط به ردۀ 18+ سال و به میزان 1 درصد کل بازی‌ها بوده است.تعداد 798 بازی از کل 10352 بازیِ رده‌بندی‌شده، مربوط به آخرین ماهِ این بررسی یعنی آذرماه 1395 بوده است که در همین ماه هم بیشترین حجم بازی‌ها مربوط به ردۀ سنی 3+ سال و با میزان 86 درصد بوده است که به نوعی مؤید نتایج قبلی کل این پروژه است.در کنار این نکته که در این ماه از میان این 798 بازی، هیچ بازی‌ای در ردۀ 18+ سال وجود نداشته است و به همین ترتیب دو ردۀ سنیِ 12+ سال و 15+ سال کمترین میزان از بازی‌های موبایلیِ رده‌بندی‌شده در آذرماه هر کدام به نرخ 2 درصد را به خود اختصاص داده‌اند.

اخبار

ثبت‌نام در مسابقات «جام قهرمانان بازی‌های ویدیویی ایران» آغاز شد

ثبت‌نام در مسابقات «جام قهرمانان بازی‌های ویدیویی ایران» از امروز یکشنبه ۹ تیرماه آغاز شد.

ادامه مطلب

اخبار

ESRA چگونه تاسیس شد؟

نظام رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای (ESRA) نخستین و تنها نظام رده‌بندی سنی در منطقه خاورمیانه است که به همت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای تاسیس شد.

ادامه مطلب

اخبار

رده‌بندی +۳ سال در صدر بازی‌های موبایلی قرار گرفت

واحد نظام رده‌بندی سنیِ بنیاد بازی‌های رایانه‌ای ایران (ESRA) که به بررسی و رده‌بندی بازی‌های رایانه‌ای می‌پردازد، در کنار بازی‌های پی‌سی و کنسولی، مدت نسبتا زیادی است که بازی‌های موبایلی را هم بررسی می‌کند

ادامه مطلب