Alternate Text

«اسرا» با پیکتوگرام کامل‌تر شد/ راهنمایی دقیق‌تر برای انتخاب بازی

| ESRA | 7/11/2017 4:13:36 PM

پیکتوگرام‌های ESRA نشان‌های تازه‌ای هستند که الصاق آن‌ها بر محصولات عرضه شده در بازار بازی‌های رایانه‌ای الزامی شده و برمبنای آن می‌توان با دقت بالاتر بازی مطلوب را انتخاب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نظام رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای یا ESRA به عنوان واحد رده‌بندی سنیِ بنیاد بازی‌های رایانه‌ای ایران، اساس کار بررسی و رده‌بندی خود را بر محور ۵ شاخص به عنوان ۵ محتوای آسیب‌رسان قرار داده است. این محتواها شامل خشونت، ترس، ناهنجاری‌های اجتماعی، دخانیات و یأس و ناامیدی تعیین شده‌اند.بر همین اساس، طی فرآیندی کارشناسی، شدت تأثیرگذاری هریک از این محتواهای پنج‌گانۀ آسیب‌رسان در داخل بازی‌ها با درجه و نمره‌ای بین از ۱ تا ۵ برای مخاطبان امتیازدهی می‌شود.هر چه شدت تأثیرگذاری محتوا در بازی بر روی مخاطب بیشتر باشد، امتیاز بیشتری به محتوا داده می‌شود، به طور مثال اگر امتیاز محتوای خشونت در یک بازی ۵ باشد یعنی آن بازی از خشونت بسیار بالایی برخوردار است و اگر امتیاز ۱ دریافت کند به این معنی است که خشونت بسیار خفیفی دارد و در صورتی که محتوایی هیچ امتیازی دریافت نکند بدین معناست که اثری از آن محتوا در داخل بازی یافت نشده است.هر یک از این محتواهای پنج‌گانه با نماد (آیکون) خاص به عنوان «پیکتوگرام» در کنار مشخصات بازی‌های رده‌بندی‌شده برچسب‌گذاری می‌شود.نمونه‌هایی از پیکتوگرام‌های محتوایی و اجراییبنابراین، پیکتوگرام‌ها نشانه‌هایی برای نوع میزان محتواهای آسیب‌رسان هر بازی محسوب می‌شوند که به عنوان یک نظام نشانگانی، راهنمای مصرف این بازی‌ها توسط خریداران و بازیکنان و خانواده‌ها هستند.در کنار این ۵ محتوا، یک فاکتور و پیکتوگرام دیگر نیز وجود دارد که مهارت انجام بازی نام دارد. این پیکتوگرام، از جنسی متفاوت از پیکتوگرام‌های محتوایی که ناظر بر وجوه آسیب‌رسان از نظر اخلاقی و ارزشی بازی‌ها هستند، در وجهی عملیاتی و کاربردی، بیان‌گر میزان مهارت مورد نیاز بازیکن برای انجام بازی است. و بر حسب امتیاز خود درجۀ امکان انجام بازی را به مخاطب نشان‌می‌دهد.امتیاز مربوط به این فاکتور و پیکتوگرام مهم یعنی «مهارت بازی» به مواردی از قبیل سبک بازی، میزان سرعت عمل در بازی، گستردگی بازی و میزان تسلط به زبان انگلیسیِ بازیکن بستگی دارد.به عنوان مثال اگر یک بازی، ردۀ سنی ۳+ دریافت کرده باشد و امتیاز مهارت انجام آن ۵ باشد، بدین معنی است که بازی از نظر محتوایی هیچ‌گونه آسیبی برای مخاطب خود ندارد ولی مخاطب برای انجام این بازی نیازمند مهارت بسیار بالایی است. همچنان که ذکر شد این پیکتوگرام‌ها برای راهنمایی و انتخاب مناسب بازی در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد.

اخبار

ثبت‌نام در مسابقات «جام قهرمانان بازی‌های ویدیویی ایران» آغاز شد

ثبت‌نام در مسابقات «جام قهرمانان بازی‌های ویدیویی ایران» از امروز یکشنبه ۹ تیرماه آغاز شد.

ادامه مطلب

اخبار

ESRA چگونه تاسیس شد؟

نظام رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای (ESRA) نخستین و تنها نظام رده‌بندی سنی در منطقه خاورمیانه است که به همت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای تاسیس شد.

ادامه مطلب

اخبار

رده‌بندی +۳ سال در صدر بازی‌های موبایلی قرار گرفت

واحد نظام رده‌بندی سنیِ بنیاد بازی‌های رایانه‌ای ایران (ESRA) که به بررسی و رده‌بندی بازی‌های رایانه‌ای می‌پردازد، در کنار بازی‌های پی‌سی و کنسولی، مدت نسبتا زیادی است که بازی‌های موبایلی را هم بررسی می‌کند

ادامه مطلب