Alternate Text

نام بازی

نام بازی
آخرین بازی
سال انتشار

مرتب کردننام بازی

یورو کاپ

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

نامشخصنام بازی

یگان ویژه (آنلاین)

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

نامشخص

خشونت همراه با نمایش جلوه خون.نام بازی

یگان تک تیراندازان (آنلاین)

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

نامشخص

خشونت همراه با نمایش جلوه خون با گرافیک کارتونی.نام بازی

یگان پشتیبانی 1

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

تقویت دقت و تمرکز. نمایش انفجار و القای حس اضطراب به بازیکن با شدت خفیف.نام بازی

یادت باشه !

پلتفرم

android

سال

2017

ناشر

نامشخص

در بازی یادت باشه بازیکن باید تغییر شکل یا رنگ خانه ها را به خاطر بسپارد و انتخاب درست را انجام دهد. بازی دارای سه درجه سختی است که در هر کدام تعداد خانه های موجود در صفحه متفاوت است. این بازی فکری به تقویت حافظه و دقت بازیکن کمک می کند و فاقد محتوای آسیب رسان است.نام بازی

کیوبی

پلتفرم

android

سال

2017

ناشر

BARF BAZI

بازی کیوبی در سبک معمایی و پلتفرمر است. ظاهر بازی ساده به نظر می رسد اما اتمام مراحل بازی علاوه بر آزمون و خطا، نیاز به فکر کردن و توجه به چیدمان سکوها در بازی دارد. بازیکن باید مکعبی را در صفحه جابجا کند و بعد از جمع آوری ستاره ها و گرفتن کارت خروج، کاراکتر خود را به محل مورد نظر برساند. این بازی فاقد محتوای آسیب رسان بوده و ESRA انجام این بازی را برای ۳+ سال مناسب می داند.نام بازی

کودکستان

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

نامشخص

آشنایی با اعداد، رنگ ها، اشکال، میوه ها و حیوانات. تقویت زبان انگلیسی. مناسب برای خردسالان.نام بازی

کودک شگفت انگیز

پلتفرم

android

سال

2017

ناشر

نامشخص

افزایش سطح دانش علمی. مناسب برای خردسالان.نام بازی

کوچولوی مودب

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

نامشخص

آموزش آداب زندگی برای کودکان. مناسب برای خردسالان.نام بازی

کوانتوم خوشحال

پلتفرم

android

سال

2017

ناشر

نامشخص

بازی در سبک آرکید و امتیازی است که بازیکن با جابجایی در صفحات دوار (از سمت بیرون به داخل دایره ها) باید از برخورد با قسمت های مشکی رنگ دایره خودداری کند. با هر بار جابجا شدن به امتیاز بازیکن افزوده می شود و در پایان امتیازش در جدول رتبه بندی ثبت می شود. انجام بازی به دقت و تمرکز بالایی نیاز دارد.