Alternate Text

نام بازی

نام بازی
آخرین بازی
سال انتشار

مرتب کردننام بازی

Into The Circle

پلتفرم

android

سال

2015

ناشر

نامشخصنام بازی

iChess Free

پلتفرم

android

سال

2015

ناشر

نامشخصنام بازی

Get That Cake

پلتفرم

android

سال

2015

ناشر

نامشخصنام بازی

Geometry Dash Lite

پلتفرم

android

سال

2015

ناشر

RobTop Gamesنام بازی

Follow Me

پلتفرم

android

سال

2015

ناشر

رضایینام بازی

Flick Shoot 2

پلتفرم

android

سال

2015

ناشر

mobilecraftنام بازی

Flick Shoot

پلتفرم

android

سال

2015

ناشر

mobilecraftنام بازی

F18 Carrier Landing Lite

پلتفرم

android

سال

2015

ناشر

rortosنام بازی

Cosmo Run

پلتفرم

android

سال

2015

ناشر

No Six Fiveنام بازی

City Island 3

پلتفرم

android

سال

2017

ناشر

مگنت گیم

در این بازی استراتژی و شبیه سازی بازیکن با ایجاد شهرهای تجاری و گردشگری در جزایر مختلف سعی در جذب شهروندان بیشتر و کسب درآمد می کند و با دیگر بازیکنان در جدول رتبه بندی به رقابت می پردازد. این بازی فاقد محتوای نامناسب بوده و برای همه سنین مناسب است.