Alternate Text

نام بازی

نام بازی
آخرین بازی
سال انتشار

مرتب کردننام بازی

کابوس دشمن

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

نامشخصنام بازی

ویراژ

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

نامشخص

ویراژ یک بازی رانندگی امتیازی است. بازی دارای حالت های بی پایان، بازی با دوستان و بخش چند نفره رقابتی است. در بخش دزد و پلیس نیز بازیکن می تواند از دست پلیسان فرار کند یا به تعقیب دزدان بپردازد که قابلیت شلیک کردن و انهدام ماشین ها در این بخش وجود دارد. بدلیل خشونت و مقابله با پلیس، ESRA انجام این بازی را به افراد کمتر از 15 سال توصیه نمی کند.نام بازی

ورزش‌های زمستانی Ketchapp

پلتفرم

android

سال

2017

ناشر

ketchapp

بازی در سبک تفننی و امتیازی می باشد. بازیکن برای هدایت درست ورزشکار در ورزش های زمستانی باید به موقع و در جاهای مشخص شده صفحه را لمس کند که هرچه این کار را ادامه دهد سرعت بازی بیشتر می شود. این بازی فاقد محتوای آسیب رسان است و برای رده سنی 3+ سال مناسبت است.نام بازی

وانتی

پلتفرم

android

سال

2017

ناشر

نامشخص

در بازی وانتی با انتخاب ماشین دلخواهتان باید بارها را به مقصد برسانید. این بازی تفننی-امتیازی دارای مراحل مختلف می باشد و بازیکن می تواند ماشین و شخصیت انتخابی خود را تزیین کند. بازی فاقد محتوای آسیب رسان بوده و برای رده سنی 3+ سال مناسب است؛ اما والدین توجه داشته باشند که کلماتی مانند "به جهنم" در بازی شنیده می شود.نام بازی

والیبال مدرن 2016

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

نامشخصنام بازی

والیبال حرفه ای

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

نامشخص

تقویت دقت، سرعت عمل و واکنش صحیح.نام بازی

والیبال پایی (سپک تاکرا)

پلتفرم

android

سال

2017

ناشر

گروه نرم افزاری پولادنام بازی

والیباحال

پلتفرم

android

سال

2017

ناشر

نامشخصنام بازی

واژه‌پز

پلتفرم

android

سال

2017

ناشر

نامشخص

واژه پز یک بازی فکری کلمات است. در هر مرحله تعدادی حروف وجود دارد که بازیکن باید با وصل کردن این حروف به یکدیگر کلمات معنی دار ایجاد نماید. بازی از کلمات دو و سه حرفی آغاز می شود و به مرور به تعداد حروف کلمات اضافه می شود. این بازی برای افراد 3+ سال مناسب است و می تواند به تقویت دقت و حافظه کمک کند.نام بازی

هیولیا تورا میخوریه

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

نامشخص

بازی در سبک تفننی و امتیازی است. بازیکن با حرکت به چپ و راست صفحه باید مراقب باشد تا هیولاهایی که به سمتش می آیند به او برخورد نکنند. کاراکتر بازی بصورت خودکار به سمت بالا شلیک می کند و هیولاها را از بین می برد. بدلیل خشونت خفیف ESRA انجام این بازی را به افراد کمتر از 7 سال توصیه نمی کند.