Alternate Text

نام بازی

نام بازی
آخرین بازی
سال انتشار

مرتب کردننام بازی

Paname

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

نامشخص

تقویت دقت و تمرکز. مناسب برای خردسالان.نام بازی

Orbits

پلتفرم

android

سال

2015

ناشر

نامشخصنام بازی

OneMoreJump

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

نامشخص

تقویت دقت، تمرکز و سرعت عمل.نام بازی

Okay?

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

نامشخص

بازی فکری که به تقویت حافظه و دقت کمک می کند. تقویت مهارت خلاقیت در طراحی مرحله.نام بازی

Nutty Fluffies

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

نامشخص

مناسب برای خردسالان.نام بازی

No Brakes

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

نامشخص

تقویت دقت، تمرکز و سرعت عمل.نام بازی

Nail It

پلتفرم

android

سال

2017

ناشر

نامشخص

در این بازی آرکید، دقت و سرعت عمل حرف اول را می زند. می بایست با یک چکش به روی میخ های متحرک بکوبید و رکورد بزنید. گاهی نیز در بین اشیاء متحرک بمب هایی ظاهر می شوند که نباید روی آن ها ضربه بزنید. چندین حالت متنوع برای بازی طراحی شده است. نمایش انفجار خفیف، محتوای نامناسب بازی برای سنین کمتر از 7 سال است.نام بازی

Mr Jump

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

نامشخص

تقویت دقت، تمرکز و سرعت عمل. مناسب برای خردسالان.نام بازی

MOVEMENT

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

نامشخص

تقویت مهارت حل معما.نام بازی

MotoHeroz

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

نامشخص

تقویت دقت و تمرکز. مناسب برای خردسالان.