Alternate Text

نام بازی

نام بازی
آخرین بازی
سال انتشار

مرتب کردننام بازی

جدولانه دو (جدول شرح در متن)

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

نامشخص

بازی فکری جدولانه دو یک بازی جدول شرح در متن است. بازیکن باید حروف خانه های جدول را بر اساس عنوان هر سطر و ستون تنظیم کند و در جای خود قرار دهد. انجام این بازی به تقویت حافظه بازیکن کمک می کند. ESRA رده سنی ۳+ سال را برای این بازی در نظر گرفته است.نام بازی

جدول مرمر

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

نامشخص

بازی جدول مرمر مشابه جداول روزنامه ای حل می شود. بازیکن باید خانه های خالی هر سطر و ستون را با تایپ کردن حروف، پر کند و جدول را تکمیل نماید. این بازی فکری می تواند حافظه بازیکنان را تقویت کند و انجام آن برای رده سنی ۳+ سال مناسب است.نام بازی

جدول متمتیک

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

نامشخص

بازی فکری جدول متمتیک، یک جدول محاسباتی ریاضی است. در این بازی عبارات جمع و تفریق به صورت ناقص نمایش داده می شوند که بازیکن باید با جایگذاری صحیح اعداد و علائم ریاضی در جای مناسب، جدول ریاضی را کامل کند. این بازی مفید و آموزشی برای رده سنی ۳+ سال مناسب است.نام بازی

جدول پلاس

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

نامشخص

جدول پلاس دارای دو حالت شرح در متن و کلاسیک است. این بازی فکری دارای مراحل بسیار زیادی بالغ بر ۲۵۰۰ مرحله است. بازیکن اطلاعات عمومی خود را با این بازی محک زده و به تقویت حافظه خود کمک می کند. ESRA انجام این بازی را برای افراد ۳+ سال مناسب می داند.نام بازی

جدول انگلیسی (سخنگو)

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

نامشخص

بازی جدول انگلیسی یک بازی فکری و آموزشی است که به تقویت حافظه و آشنایی با زبان انگلیسی کمک می کند. مراحل بازی از کلمات ساده شروع شده و با پیشرفت در بازی کلمات سخت تری از بازیکن پرسیده می شود. انجام این بازی برای رده سنی ۳+ سال مورد تأیید است.نام بازی

جدل بر روی سرعت 2

پلتفرم

android

سال

2015

ناشر

نامشخصنام بازی

جپی جپی آموزش علوم ۱ خردسالان

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

نامشخص

تقویت دقت و تشخیص شکل ها، شناخت جانوران، گیاهان و علوم مختلف. مناسب برای خردسالان.نام بازی

جپی جپی آموزش ریاضی ۱ خردسالان

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

نامشخص

تقویت دقت و تشخیص شکل ها و رنگ ها. مناسب برای خردسالان.نام بازی

جا ب جا : پازل ایرانی

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

نامشخص

این بازی در سبک فکری ساخته شده است و متشکل از ۱۴۴ مرحله پازل در سطوح آسان، متوسط و سخت می باشد. تصاویر استفاده شده برای مراحل بازی از مناظر طبیعی و گردشگری شهرهای مختلف ایران انتخاب شده است که از نکات مثبت بازی بشمار می رود. علاوه بر این، انجام بازی پازل به تقویت حافظه و دقت کمک می کند. رده سنی بازی ۳+ سال می باشد.نام بازی

تینا و سینا(ویژه کودکان)

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

نامشخص

تقویت مهارت خلاقیت. مناسب برای خردسالان.