Alternate Text

نام بازی

نام بازی
آخرین بازی
سال انتشار

مرتب کردننام بازی

Super Toss The Turtle

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

نامشخص

نمایش جلوه خون با گرافیک کارتونی. نمایش انفجار خفیف.نام بازی

Sudoku Fun

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

نامشخص

بازی فکری که به تقویت حافظه و دقت کمک می کند.نام بازی

SudoCube - سودوکوی سه بعدی

پلتفرم

android

سال

2017

ناشر

نامشخص

بازی فکری که به تقویت حافظه و دقت کمک می کند.نام بازی

Stretch Dungeon

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

نامشخص

وجود موانع متعدد و باخت مکرر بازیکن. تقویت دقت، تمرکز و سرعت عمل.نام بازی

Stickman Base Jumper 2

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

نامشخص

تقویت دقت و تمرکز. القای حس اضطراب و نمایش مردن بازیکن.نام بازی

Steppy Pants

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

نامشخص

نمایش انفجار خفیف. نمایش موجودات ترسناک کارتونی.نام بازی

StellarFox

پلتفرم

android

سال

2017

ناشر

نامشخص

تقویت مهارت در حل معما.نام بازی

Star Sk8r

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

نامشخص

بازی آرکید اسکیت سواری در خیابان دارای شخصیت های بامزه قابل انتخاب که با کسب امتیاز در مراحل متعدد بازی می توان شخصیت های بیشتری را آزاد کرد. این بازی جذاب با گرافیک کارتونی برای سنین بالای سه سال مناسب است.نام بازی

Star Drives 2

پلتفرم

android

سال

2017

ناشر

Inlogic Software

بازی در سبک آرکید و مرحله ای است. بازیکن با کنترل یک سفینه در مسیری دایره شکل حرکت می کند و باید از برخورد با دیگر سفینه ها اجتناب کند. امکان کاهش و افزایش سرعت حرکت وجود دارد و آیتم هایی مثل محافظ و شلیک کردن در مسیر قابل دستیابی می باشد. شلیک و انهدام دیگر سفینه ها، محتوای خشونت آمیز بازی می باشد.نام بازی

Star Drives

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

نامشخص

تقویت دقت و تمرکز.