Alternate Text

نام بازی

نام بازی
آخرین بازی
سال انتشار

مرتب کردننام بازی

Zoo Quiz

پلتفرم

android

سال

2017

ناشر

Inlogic Software

در بازی فکری Zoo Quiz بعد از دیدن تصاویر حیوانات، نام آنان را به زبان انگلیسی بنویسید. انجام این بازی به تقویت زبان انگلیسی کمک می کند و برای آشنایی با نام انگلیسی حیوانات مناسب است. ESRA انجام این بازی را برای همه سنین مناسب می داند.نام بازی

ZigZag

پلتفرم

android

سال

2017

ناشر

بال اهنی

بازی ZigZag یک بازی تفننی و امتیازی است. بازیکن باید در مسیر زیگزاکی توپ را هدایت کند و برای اینکار یک اشاره به صفحه کافی است. البته بازی نیاز به دقت و تمرکز بالایی دارد و مقداری سخت است. ESRA انجام این بازی را برای همه سنین مناسب می داند.نام بازی

Word Cookies

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

نامشخص

Word Cookies در سبک فکری و در دسته بازی های کلمات و دانستنی است. در این بازی باید با حروف بهم ریخته انگلیسی کلمات معنی دار بسازید. انجام این بازی برای تقویت زبان انگلیسی مفید و موثر است. ESRA انجام این بازی را برای همه سنین مناسب می داند. والدین توجه کنند که در صورت اتصال به اینترنت در حین بازی تبلیغات نمایش داده می شود.نام بازی

Wire

پلتفرم

android

سال

2017

ناشر

نامشخص

در این بازی تفننی و امتیازی باید خط منحنی در حال حرکت را از بین موانع عبور دهید. با اشاره انگشت روی صفحه، خط با بالا حرکت می کند و با رها کردن به پایین می آید. انجام این بازی به تقویت دقت و تمرکز کمک می کند و برای همه سنین مناسب است. والدین توجه کنند که در صورت اتصال به اینترنت در حین بازی تبلیغات اینترنتی نمایش داده می شود.نام بازی

Wild City Rush

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

نامشخص

بازی Wild City Rush یک بازی تفننی مرحله ای است که دارای طراحی کارتونی و جذابی برای کودکان است. کاراکترهای بازی از بین حیوانات گوناگون قابل انتخاب هستند. بازیکن باید کاراکتر را در خانه های پیش رویش جا به جا کرده و از بین موانع عبور کند. ESRA انجام این بازی را برای همه سنین مناسب می داند.نام بازی

W2

پلتفرم

android

سال

2017

ناشر

نامشخص

تقویت دقت و تمرکز.نام بازی

Vovu

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

نامشخص

تقویت مهارت حل معما.نام بازی

Volleyball Superstar

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

نامشخص

تقویت دقت و تمرکز.نام بازی

VOI

پلتفرم

android

سال

2017

ناشر

نامشخص

تقویت مهارت در حل معما.نام بازی

Vikings

پلتفرم

android

سال

2017

ناشر

نامشخص

خشونت خفیف بدون نمایش جلوه خون. نمایش موجودات ترسناک کارتونی.