Alternate Text

نام بازی

نام بازی
آخرین بازی
سال انتشار

مرتب کردننام بازی

سانجو

پلتفرم

android

سال

2017

ناشر

نامشخص

تقویت دقت و تمرکز. مناسب برای خردسالان.نام بازی

ساعت (رقابت زبان)

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

نامشخص

ساعت یک بازی فکری و رقابتی است. در این بازی صفحه به دو نیم تقسیم شده و هر نیمه صفحه به یک بازیکن تعلق می گیرد. کلمات انگلیسی به بازیکنان نمایش می یابد که باید معنای صحیح آن را از بین گزینه ها انتخاب کنند و در پایان، امتیاز هر یک نمایش می یابد. این بازی مفید و آموزشی برای ۳+ سال مناسب است.نام بازی

ژورنالیست شو

پلتفرم

android

سال

2017

ناشر

نامشخص

ژورنالیست شو یک بازی در سبک فکری و با موضوع فوتبالی است. بازیکن باید به سوالات چهارگزینه ای که از او پرسیده می شود پاسخ صحیح دهد و تا جایی که می تواند ادامه دهد تا امتیاز بالاتری کسب کند. این بازی فاقد محتوای آسیب رسان بوده و برای افراد ۳+ سال مناسب است.نام بازی

زیر گنبد کبود (داستان تعاملی)

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

نامشخص

مناسب برای خردسالان.نام بازی

زیر دریا

پلتفرم

android

سال

2015

ناشر

نامشخص

بازی دارای سبک تفننی و امتیازی است. در ابتدا یک موجود به دایره وسط صفحه چسبیده که باید تلاش کنید با چرخاندن آن غذاهای همرنگش را بخورید. در ادامه بازی چهار موجود به چهار جهت دایره میچسبند و بازیکن باید با لمس چپ و راست صفحه غذاهای هم رنگ را بگیرد. این بازی فاقد محتوای آسیب رسان است.نام بازی

زی: نجات زمین

پلتفرم

android

سال

2017

ناشر

بازی‌های علمی

خشونت خفیف با گرافیک کارتونی.نام بازی

زی

پلتفرم

android

سال

2015

ناشر

نامشخصنام بازی

زير گنبد کبود

پلتفرم

android

سال

2015

ناشر

نامشخصنام بازی

زوپین

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

نامشخص

زوپین یک بازی فکری متفاوت و خلاقانه است. در بخش کمپین بازیکن تعدادی سنجاق دارد که با توجه به پاسخ سوال باید از آن ها استفاده کند و روی قسمت صحیح تصویر قرار دهد. سنجاق هرچه به پاسخ نزدیک تر باشد، چهره ای خندان پیدا می کند. بخش مسابقه بازی تا زمانی که بازیکن پاسخ غلطی ندهد ادامه می یابد. این بازی اطلاعات عمومی بازیکن را به چالش می کشد و انجام آن برای ۳+ سال مناسب است.نام بازی

زوبی

پلتفرم

android

سال

2017

ناشر

نامشخص

زوبی یک بازی امتیازی ساده است. بازیکن باید سعی کند یک موجود را از حبابی به حباب دیگر پرتاب کند. این کار باید در زمان صحیح انجام گیرد؛ در غیر اینصورت بازیکن می بازد. انجام این بازی می تواند به تقویت دقت و تمرکز بیانجامد. این بازی فاقد محتوای آسیب رسان است و برای 3+ سال مناسب است.