Alternate Text

عوامل شکل گیری ESRA

پس از تشکيل بنياد ملي بازيهاي رايانه‌اي در ايران، همواره"فرهنگ استفاده مطلوب از بازي هاي رايانه اي" به عنوان يک هدف اساسي و مهم تعيين شد. علت انتخاب چنين هدفي در ايران، بهره‌مندي از قدرت آموزشي و تاثيرگذاري بازي‌هاي رايانه‌اي و دور شدن از احتمال ابتلا به اختلالات روحي و رواني و آسيب‌هاي منجر به استفاده نامناسب از آن بود. اما چه عواملي باعث شکل‌گيري نظام رده بندي سني بازي‌ها شد:

عدم وجود الگوی مناسب در استفاده از بازيها
تأثیرات سوء جسمانی و روانی بازی‌های رایانه‌ای
استفاده هژمونیک نظام سرمایه‌داری از بازی‌ها در جهت تاثیرگذاری فرهنگی-اجتماعی
نگرانی والدین و عدم اطلاع آنها از محتواهای نامناسب این رسانه جدید تعاملی
نگاه باشد یا نباشد و حاکم بودن رویکردی انفعالی در این عرصه
سازمان ESRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلمه ESRA مخفف Entertainment Software Rating Association می باشد. نظام ESRA، پس از انجام تحقیقاتی تقریبا یکساله، رده بندی سنی بازی های رایانه ای را از سال 1388 زیر نظر بنیاد ملی بازیهای رایانه ای آغاز کرد. براي تدوين اين نظام، سعي شده است در مرحله اول با تكيه بر نظريه‌هاي موجود در علوم مختلف و مرتبط با اين موضوع، بستري با پشتوانه علمي مناسب ايجاد گردد تا در مراحل اجرايي اين نظام و انجام تحقيقات ميداني، ميزان تصحيحات به حداقل برسد.

این سازمان، بازیها را براساس محتواهای آسیب زایی که از سه دیدگاه روانشناسی، جامعه شناسی و علوم و معارف اسلامی بر گرفته شده است، رده بندی سنی می کند. شرکت های ناشر بازی در ایران، فقط می توانند بازی هایی را که مورد بررسی این نظام رده بندی سنی قرار گرفته اند و دارای مجوز می شوند، به طور قانونی برای فروش در بازار توزیع کنند. برخی بازی ها نیز به دلیل عدم انطباق با فرهنگ اسلامی-ایرانی، خطوط قرمز شرع، ملاحظات سیاسی و ... مجوز ورود به بازار را دریافت نمی کنند.

محتواهای اصلی آسیب رسان مورد بررسی سازمان ESRA که بر مبنای دیدگاه های روانشناسی، جامعه شناسی و علوم و معارف اسلامی شکل گرفته اند، شامل، ترس، خشونت، نقض ارزش های دینی، نابهنجارهای اجتماعی، محرک های جنسی، مواد مخدر، مشروبات الکلی و دخانیات و قمار می باشند.

رده های سنی ESRA به 5 دسته اصلی که شامل رده های +3، +7، +12، +15 و +18 می باشد، تقسیم شده اند ، که این رده های سنی بر اساس خصوصیات جسمی-حرکتی، خصوصیات عقلی-ذهنی، خصوصیات عاطفی و اجتماعی که باعث ایجاد تفاوت در گروه های سنی می شوند، تشکیل شده اند.