Alternate Text

نام بازی

نام بازی
آخرین بازی
سال انتشار

مرتب کردننام بازی

City Island 3

پلتفرم

android

سال

2017

ناشر

مگنت گیم

در این بازی استراتژی و شبیه سازی بازیکن با ایجاد شهرهای تجاری و گردشگری در جزایر مختلف سعی در جذب شهروندان بیشتر و کسب درآمد می کند و با دیگر بازیکنان در جدول رتبه بندی به رقابت می پردازد. این بازی فاقد محتوای نامناسب بوده و برای همه سنین مناسب است.نام بازی

CallOfModernWar

پلتفرم

android

سال

2015

ناشر

bravetaleنام بازی

Brain Dots

پلتفرم

android

سال

2015

ناشر

نامشخصنام بازی

Blocky Highway

پلتفرم

android

سال

2015

ناشر

DogByte Gamesنام بازی

Block Puzzle Classic

پلتفرم

android

سال

2015

ناشر

نامشخصنام بازی

Alphabear

پلتفرم

android

سال

2015

ناشر

نامشخصنام بازی

Alien Creeps

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

نامشخص

خشونت خفیف بدون نمایش جلوه خون و نمایش انفجارهای مکرر.نام بازی

Agent Dash

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

نامشخص

تقویت دقت، تمرکز و سرعت عمل. خشونت خفیف با گرافیک کارتونی. مناسب برای خردسالان.نام بازی

8 Ball Pool

پلتفرم

android

سال

2015

ناشر

Miniclip.comنام بازی

41148:3

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

نامشخص

خشونت همراه با نمایش جلوه خون. نمایش موجودات ترسناک.